About

Daphne Meijer graduated in 2008 at the Royal Academy of Art (KABK) in The Hague as a Bachelor
of Fine Arts.

Central to her work is a sensual experience of space and time, a time gap in which delay the pace
of life increases the sensitivity of the senses. The viewer sees the approach of indoor and
outdoor spaces surrounding the mutual reflection of life or society and the mind.

Currently she is involved with a research experience into the experience of space by itself constantly
moving in time. An examination of a nomadic existence and its effect on the psyche in
contemporary society. The imagery that comes from this study, is in development.


About

Daphne Meijer studeerde in 2008 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in
Den Haag als Bachelor of Fine Arts.

Centraal in haar werk staat een zintuiglijke beleving van ruimte en tijd, een tijdsvacuüm waarin
vertraging van het levenstempo de gevoeligheid van de zintuigen vergroot. De toeschouwer ziet de
benadering van binnen- en buitenruimten met daarin de wederzijdse weerspiegeling van het bestaan
of de maatschappij en de geest.

Momenteel houdt zij zich bezig met een ervaringsonderzoek naar de beleving van ruimte door zichzelf
voortdurend te verplaatsen in de tijd. Een onderzoek van een nomadisch bestaan en het effect
hiervan op de psyche binnen de huidige maatschappij. Het beeldmateriaal dat uit dit onderzoek
voortkomt, is in ontwikkeling.